• natura
  • ekologia
  • cieplo
  • oszczednosc

Kotły kondensacyjne

Nasz firma specjalizuje się także w stosowaniu kotłów kondensacyjnych jako niezwykle ekonomicznego źródła ciepła. Kotły świetnie spełniają swoją role w połączeniu z ogrzewaniem płaszczyznowym i stanowią alternatywę dla innych urządzeń – szczególnie dla kotłów tradycyjnych stałopalnych,
które wydają się być rozwiązaniem przestarzałym.

Kotły gazowe kondensacyjne stanowią rozwiązanie o najwyższej efektywności pracy. Technika kondensacyjna pozwala na wykorzystanie ciepła kondensacji - zawartego w parze wodnej powstającej przy spalaniu gazu ziemnego. W tradycyjnych kotłach "nie kondensacyjnych", ciepło to jest tracone wraz ze spalinami opuszczającymi kocioł przez system kominowy.

Technika kondensacji w skrócie polega na skropleniu pary wodnej zawartej w spalinach. Skroplenie (kondensacja) pary wodnej nastąpi wtedy, gdy spaliny zostaną schłodzone do odpowiednio niskiej temperatury. To właśnie w momencie osadzenia pary na odpowiednim wymienniku kotła gazowego następuje proces uwolnienia energii i przekazania jej wtórnie do instalacji. Dzięki temu potrzeba dużo mnie j energii do spalania gazu, żeby osiągnąć oczekiwaną temperature instalacji.

Kondensacja najefektywniej zachodzi w środowisku odpowiednio niskiej temperatury i właśnie dlatego najwyższą korzyść ekonomiczną można uzyskać przy zastosowaniu ogrzewania podłogowego lub ściennego, gdzie porządana temperatura pracy waha się w okolicach 30 stopni Celsjusza.

Kotły kondensacyjne wykorzystują energię tak skutecznie, że pozwalają ograniczyć nawet o 30%-40% zużycie energii, koszty jej uzyskania i emisję spalin w porównaniu z instalacją ogrzewania starego typu.

logo