• natura
  • ekologia
  • cieplo
  • oszczednosc

Pompy ciepła

Pompa ciepła to urządzenie, które wykorzystuje energię zgromadzoną w ziemi, w wodach gruntowych oraz w powietrzu. Energię tą można eksploatować przez cały rok i wykorzystywać do ogrzewania i podgrzewania wody.

Pompa ciepła wykorzystuje energię dolnego źródła (czyli enrgię z ziemi, wody lub powietrza) przy zastosowaniu kilku ważnych elementów swojej budowy:

  • czynnika roboczego (najczęściej R407C)
  • nowoczesnej sprężarki zwiększającej ciśnienie i temperaturę czynnika
  • wymienników przekazujących ciepło do obiegów (parownik oraz skraplacz)
  • zawór rozprężający.

1Pracę pompy ciepła można streścić do następującego opisu: ciepło z przyrody jest pobierane przez parujący ciekły czynnik roboczy znajdujący się pod niskim, stałym ciśnieniem w parowniku , i dalej jako para trafia do sprężarki, gdzie rośnie jego ciśnienie oraz energia wewnętrzna, temperatura. Para pod wysokim, stałym ciśnieniem oddaje ciepło skraplając się w wymienniku ciepła – skraplaczu (górne źródło ciepła) i czynnik w postaci cieczy przez zawór rozprężny, gdzie następuje spadek ciśnienia, trafia z powrotem do parownika.

Podczas tego procesu następuje oddanie wytworzonego ciepła do systemu centralnego ogrzewania.

 

Dolne źródło ciepła

Dolne źródło ciepła stanowi dla pompy ciepła zasób możliwej do pozyskania energii otoczenia. Najczęściej źródłem tym jest grunt (kolektor ziemny poziomy lub sondy pionowe - odwierty) bądź powietrze zewnętrzne, a także wody gruntowe. Im wyższa i stabilniejsza będzie temperatura dolnego źródła ciepła, tym stabilniej i z wyższą efektywnością, pracować będzie pompa ciepła.

Zobacz grafikę przedstawiającą schamaty pomp ciepła podzielone ze względu na rodzaj dolnego źródła

Ze względu na rodzaj dolnego źródła urządzenia zasadniczo dzielą się na:

1. Pompy ciepła - solanka / woda

Bardzo często nazywana solankową lub gruntową, dlatego że dolne źródło może zostać wykonane w postaci gruntowych sond pionowych lub gruntowego kolektora płaskiego. Jest chyba najczęściej spotykanym rozwiązaniem ze względu na możliwośc 100% zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło. Sondy zapewniają bowiem wysoką efektywność i stabilność pracy pompy ciepła, ze względu na czerpanie ciepła z dużej głębokości - od głębokości około 15 m, temperatura gruntu wynosi około 10*C i jest stała niezależnie od pory roku. Kolektor gruntowy oraz sonda pionowa zbudowane są z rury polietylenowej (PE) o odpowiedniej grubości ścianek, w celu zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym. Materiał, z którego wykonany jest kolektor, charakteryzuje się również obojętnością na działanie roztworu solankowego, który płynie w rurach.

Głębokość ułożenia kolektora poziomego wynosi od 1,8 do 2 metrów, natomiast głębokość odwiertów dla sond pionowych nie przekracza zwykle 100m. Wykonanie odwiertów pod instalację sond pionowych usankcjonowane jest procedurą formalno-prawną. Nasza firma realizując inwestycje pomaga inwestorowi w tym zakresie. Dobór długości i odpowiedniego ułożenia sond oraz kolektorów wymaga wnikliwej analizy powierzchni gruntu, jego nasłonecznienia, wilgotności i sporządzenia charakterystyki cieplnej budynku.

Chłodzenie aktywne

System solankowy umożliwia nam także zostosowanie chłodzenia pomieszczeń przez układ centralnego ogrzewania. Następuje to poprzez odwrócenie całego procesu pracy pompy ciepła i odzyskanie z gruntu niskiej temperatury.

2. Pompy ciepła - powietrze / woda

Nazywana jest pompą powietrzną ponieważ źródłem ciepła jest powietrze zewnętrzne, dostępne bez ograniczeń. Urządzenia marki OCHSNER zapewniają prawidłową pracę również w niskich temperaturach do -15°C, dzięki specjalnie zaprojektowanych przez producenta urządzeń odszraniających. Instalacje grzewcze z tym typem pomp ciepła są tańszym rozwiązaniem od klasycznych solankowych. Nie wymagają instalacji kolektorów w ziemi. Można je usytuować praktycznie w każdych warunkach. Niestety przy niższych temperaturach niezbędne staje się włączenie dodatkowe źródło ciepła - wbudowana grzałka elektryczna lub kocioł grzewczy.

3. Pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej

Ogromną popularnością cieszą się powietrzne pompy ciepła do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Wynika to z chęci użytkowników wyeliminowania pracy głownych urządzeń gzrewczych (np. Kotła c.o.) do podgrzewu c.w.u. w okresie letnim. Daje to możliwość generowania o wiele mniejszych kosztów energii dla funkcjonowania układu c.w.u. Pompy ciepła OCHSNER typu BWP i EUROPA jest dedykowana wyłącznie na potrzeby wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Pozyskuje do 75% darmowej energii z otoczenia.

4. Pompy ciepła - bezpośrednie parowanie

Są to pompy oparte na najkorzystniejszej wymianie ciepła z gruntu. Dolnym źródłem w tym przypadku jest bowiem kolektor płaski, zbudowanym z rur miedzianych, w których znajduje bezpośrednio czynnik chłodniczy R407C. Energia cieplna pobrana z gruntu jest więc przekazywana bezpośrednio do sprężarki i dalej do obiegu grzejnego, co minimalizuje straty. OCHSNER jest jednym z niewielu producentów na świecie, którzy proponują tą metodę uzyskiwania ciepła. Pompa ciepła jest wtedy jedynym i wytarczającym źródłem ciepła o bardzo wysokim współczynniku efektywności, pokrywając w każdym czasie 100% zapotrzebowania na energię cieplną budynku.

5. Pompy ciepła - woda / woda

Dolnym źródłem ciepła jest w tym przypadku woda gruntowa. Stanowi ona doskonałe źródło ciepła ze względu na stale utrzymywana temperaturę wody od 8 do 12°C . Źródło to jest jednak rzadko stosowane ponieważ woda musi spełniać odpowiednie parametry jakościowe, iościowe oraz
położenia na okreśłonej głębokości. Woda jako chłodziwo nadaje się zarówno do aktywnego, jak i biernego chłodzenia budynku.

Komunikacja bez granic

Firma OCHSNER w sterowaniu funkcjami Państwa instalacji domowej stawia na inteligencję. Sterownik posiada funkcję sterowania pompą ciepła przez Internet, czyli aktualny odczyt danych pracy, historii oraz możliwość optymalizacji online, montowany przez fachowca firmy EKOPOMPY.

Produkty w ofercie

Przedstawiamy listę pomp ciepła, które posiadamy w ofercie. Produkty firmy OCHSNER od 2 do 1000 kW do ogrzewania, chłodzenia oraz produkcji ciepłej wody użytkowej.

Dostępne są pompy ciepła do nowych budynków oraz do renowacji starszych, jak również do wszystkich możliwych źródeł ciepła (woda, grunt oraz powietrze). Temperatura zasilania do 65°C umożliwia zastosowanie pompy ciepła z grzejnikami, charakterystycznymi dla starego budownictwa.

Wysokowydajnościowa pompa ciepła typu grunt - bezpośrednie parowanie, która również ma funkcję klimatyzacji, kompaktowa pompa ciepła Combi Universal specjalnie zaprojektowana do budynków pasywnych, pompa ciepła typu powietrze/woda do renowacji starego budownictwa: do każdych potrzeb oferujemy idealne rozwiązania. W swojej ofercie mamy również pompy przemysłowe do większych obiektów typu biurowce, hotele, budynki przemysłowe, hale sportowe.

Ogrzewanie

Z pompami ciepła firmy OCHSNER stworzycie Państwo bezpieczną i przyszłościową instalację grzewczą na pewnym źródle ciepła, która na życzenie również będzie pełniła funkcję klimatyzacji w lecie. Dobre samopoczucie oraz lepsza jakość życia to bezcenne dobra.

System grzewczy z pompą ciepła składa się ze źródła ciepła (woda, grunt, powietrze), pompy ciepła oraz instalacji (np. ogrzewanie podłogowe).

Wszystkie elementy muszą być optymalnie do siebie dopasowane, aby zapewnić bezproblemową eksploatację oraz najwyższe współczynniki efektywności. Dlatego firma OCHSNER zajmuje się planowaniem i wykonaniem instalacji w całości. Nasi Partnerzy Systemowi chętnie pomogą Państwu fachowo zaplanować instalację ciepła. OCHSNER gwarantuje bezpieczeństwo i spełnienie obietnic.

Golf Midi plus

Golf Midi plus

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie, Grunt solanka, Woda
zakres mocy: 5-13 kW
temperatura zasilania do 65 °C

Golf Maxi

Golf Maxi

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie, Grunt solanka, Woda, Powietrze (Split)
zakres mocy: 5-13 kW, 11-23 kW, 24-38 kW
temperatura zasilania do 55 °C

 Golf Maxi plus

Golf Maxi plus

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie, Grunt solanka, Woda, Powietrze (Split)
zakres mocy: 11-23 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 Industrie

Industrie

Przemysłowa pompa ciepła do budynków przemysłowych, miszkalnych, biurowców

możliwe źródła ciepła: Grunt solanka, Woda
zakres mocy: > 100 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 Standard

Standard

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt solanka, Woda
zakres mocy: 31-61 kW, 52-92 kW
temperatura zasilania do 55 °C

 R

R

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt solanka, Woda
zakres mocy: 31-61 kW, 52-92 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 Combi Universal

Combi Universal

Pompa ciepła do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie, Grunt solanka, Woda, Powietrze (Split)
zakres mocy: 5-13 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 Air Station olwa air station

Air-Station

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Powietrze (Kompakt)
temperatura zasilania do 55 °C

 

 Air Station olwa air station

Air-Station plus

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Powietrze (Kompakt)
zakres mocy: 31-61 kW, 52-92 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 

Ogrzewanie i chłodzenie

Z każdym rokiem lata są bardziej gorące, jest więcej dni z temperaturą powyżej 30°C. Ocieplenie klimatu jest coraz bardziej odczuwalne, średnie temperatury w lecie w Polsce wahają się między 16,5 a 20°C, a maksymalna temperatura, która została odnotowana w Polsce to 40,2°C (w Prószkowie k. Opola w dniu 29.07.1921r.). 

W związku z powyższym rośnie zapotrzebowanie również na klimatyzację obiektów mieszkalnych, nawet w stopniu większym niż zapotrzebowanie na ogrzewanie (dane dla Unii Europejskiej). W samochodach oraz biurach klimatyzacja jest standardem, z którego rzadko kto chce rezygnować. Dlatego pompy ciepła zapeniają również funkcję klimatyzacji, aby Państwo czuli się komfortowo oraz przyjemnie w swoim własnym domu.

Golf Maxi

Golf Maxi

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie, Grunt solanka, Woda, Powietrze (Split)
zakres mocy: 5-13 kW, 11-23 kW, 24-38 kW
temperatura zasilania do 55 °C

Golf Maxi plus

Golf Maxi plus

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie, Grunt solanka, Woda, Powietrze (Split)
zakres mocy: 11-23 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 Industrie

Industrie

Przemysłowa pompa ciepła do budynków przemysłowych, miszkalnych, biurowców

możliwe źródła ciepła: Grunt solanka, Woda
zakres mocy: > 100 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 Standard

Standard

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt solanka, Woda
zakres mocy: 31-61 kW, 52-92 kW
temperatura zasilania do 55 °C

 R

R

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt solanka, Woda
zakres mocy: 31-61 kW, 52-92 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 Combi Universal

Combi Universal

Pompa ciepła do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie, Grunt solanka, Woda, Powietrze (Split)
zakres mocy: 5-13 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 Air Station olwa air station

Air-Station

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Powietrze (Kompakt)
temperatura zasilania do 55 °C

 

 Air Station olwa air station

Air-Station plus

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Powietrze (Kompakt)
zakres mocy: 31-61 kW, 52-92 kW
temperatura zasilania do 65 °C

Ciepła woda użytkowa

Odtąd długie kąpiele i szybki prysznic to czysta przyjemność! Pompy ciepła typu Europa firmy OCHSNER to najekonomiczniejsze oraz najefektywniejsze urządzenia do produkcji ciepłej wody użytkowej - do wyboru ze zbiornikiem 300l oraz wieloma dodatkami.

Najlepsza technologia zapewnia optymalne wykorzystanie energii z powietrza odlotowego (energii, która się marnuje). Wbudowana pompa wysokowydajnościowa oraz podwójnie emaliowany zbiornik 300l zapewniają pokrycie potrzeb wieloosobowej rodziny. Pompy ciepła typu Europa charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem, cichą pracą oraz eliminacją bakterii legionowych.

Europa Mini IWP

Europa Mini IWP

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej – urządzenie Split z zewnętrznym zbiornikiem do 500 l
możliwe źródła ciepła: Powietrze/powietrze odlotowe
temperatura zasilaniaemperatura ciepłej wody do 65 °C

Europa 303 DK

Europa 303 DK

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody – urządzenie kompaktowe z 300l zbiornikiem
możliwe źródła ciepła: Powietrze/powietrze odlotowe
temperatura zasilaniaemperatura ciepłej wody do 65 °C

Europa 313 DK

Europa 313 DK

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody – urządzenie kompaktowe z 300l zbiornikiem
możliwe źródła ciepła: Powietrze/powietrze odlotowe
temperatura zasilaniaemperatura ciepłej wody do 65 °C

 

Europa 500 IW (do dużego zapotrzebowania na c.w.u.)

Europa 500 IW (do dużego zapotrzebowania na c.w.u.)

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody – urządzenie kompaktowe z 1000l zbiornikiem
możliwe źródła ciepła: Powietrze/powietrze odlotowe
temperatura zasilaniaemperatura ciepłej wody do 52 °C

Europa Mini EWP

Europa Mini EWP

Pompa ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej – urządzenie Split z zewnętrznym zbiornikiem do 500 l
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie
temperatura zasilaniaemperatura ciepłej wody do 60 °

 

 

Renowacja systemu

W związku ze wzrostem cen za ropę (ponad 100$ za baryłkę) wzrasta zapotrzebowanie na systemy z pompami ciepła do już isniejących budynków. Coraz więcej osób decyduje się na wymianę dotychczasowej instalacji na pompe ciepła, aby zapewnić niskie koszty eksploatacji oraz zmniejszyć zanieczeszczenie środowiska.

Wzrost cen paliw oznacza również wzrost kosztów ogrzewania. Rozwiązaniem jest renowacja starego systemu poprzez zastosowanie pompy ciepła (np. zastąpienie starego kotła pompą ciepła). Mądrze jest inwestować w przyszłościowe rozwiązania, niezależne od środków opałowych typu olej, gaz czy pellety. Pompa ciepła gwarantuje bezpieczną przyszłość.

Golf Midi plus

Golf Midi plus

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie, Grunt solanka, Woda
zakres mocy: 5-13 kW
temperatura zasilania do 65 °C

Golf Maxi

Golf Maxi

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie, Grunt solanka, Woda, Powietrze (Split)
zakres mocy: 5-13 kW, 11-23 kW, 24-38 kW
temperatura zasilania do 55 °C

 Golf Maxi plus

Golf Maxi plus

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie, Grunt solanka, Woda, Powietrze (Split)
zakres mocy: 11-23 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 R

R

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt solanka, Woda
zakres mocy: 31-61 kW, 52-92 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 Combi Universal

Combi Universal

Pompa ciepła do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie, Grunt solanka, Woda, Powietrze (Split)
zakres mocy: 5-13 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 Air Station olwa air station

Air-Station plus

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Powietrze (Kompakt)
zakres mocy: 31-61 kW, 52-92 kW
temperatura zasilania do 65 °C

Dom pasywny

Niższe zapotrzebowanie na ciepło wymaga nowych, innowacyjnych systemów grzewczych oraz wentylacyjnych.

System grzewczy z pompą ciepła sprawdza się idealnie w celu ogrzewania, wentylacji i produkcji ciepłej wody użytkowej dla domu pasywnego.

Golf Midi plus

Golf Midi plus

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie, Grunt solanka, Woda
zakres mocy: 5-13 kW
temperatura zasilania do 65 °C

Combi Universal

Combi Universal

Pompa ciepła do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej
możliwe źródła ciepła: Grunt bezpośrednie parowanie, Grunt solanka, Woda, Powietrze (Split)
zakres mocy: 5-13 kW
temperatura zasilania do 65 °C

Duże instalacje

Pompy przemysłowe firmy OCHSNER stosowane są do ogrzewania i chłodzenia bloków mieszkalnych, fabryk i hal produkcyjnych, hoteli, biurowców oraz budynków rekreacyjnych oraz do wykorzystania ciepła odpadowego.

Zastosowanie przemysłowych pomp ciepła jest ekonomiczne i przyjazne dla środowiska, oszczędność energii oraz kosztów eksploatacji jest wysokie w porównaniu do konwencjonalnych systemów grzewczych. Urządzenia o dużej mocy wykorzystują na przykład ciepło odpadowe, powietrze odlotowe, ciepło procesowe i energię geotermalną.

 Industrie

Industrie

Przemysłowa pompa ciepła do budynków przemysłowych, miszkalnych, biurowców

możliwe źródła ciepła: Grunt solanka, Woda
zakres mocy: > 100 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 Standard

Standard

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt solanka, Woda
zakres mocy: 31-61 kW, 52-92 kW
temperatura zasilania do 55 °C

 R

R

Pompa ciepła do ogrzewania
możliwe źródła ciepła: Grunt solanka, Woda
zakres mocy: 31-61 kW, 52-92 kW
temperatura zasilania do 65 °C

 

OCHSNER ALLINONE 1

logo