• natura
  • ekologia
  • cieplo
  • oszczednosc

Rekuperatory

Viessmann MS 03232Istnieje przekonanie, że dla odpowiedniego funckjonowania budynku mieszkalnego z pompą ciepła niezbędne jest zastosowanie rekuperacji czyli mechanicznej wentylacji budynku. Stanowi ona dopełnienie wrunków, w których powninien funkcjonować dom enerooszczędny czyli taki w którym nastąpiło odpowiednie połączenie systemu ogrzewania, wentylacji, izolacji budynku oraz odpwiedniej stolarki okiennej i drzwiowej. Zastosowanie odpowiedniego układu pozwala bowiem stworzyć sytuację, w której system centralnego ogrzewania funkcjonuje w rzeczywistości dla użytkownika jako system "dogrzewania budynku". Jest to możliwe tylko wtedy gdy straty cieplne budynku są ograniczone do minimum.

Żaden budynek nie może funkcjonować bez zapewnienia stałej wymiany powietrza. Obliczono jednak, że straty ciepła w budynkach wyposażonych w tradycyjną wentylację grawitacyjną sięgają nawet 50%. Taka wentylacja jest bowiem ściśle uzależniona od warunków zewnętrznych a użytkownik posiada bardzo ograniczony wpływ na jej działanie.

Nasza firma zapewnia kompletny system rekupracji. Składają się na niego następuje elementy:

  • rekuperator - urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia rekuperację (odzyskiwanie) ciepła z powietrza wywiewanego z budynku. Pozwala zmniejszyć o 80% energie potrzebną do ogrzania nawiewanego powietrza.
  • wymiennik ciepła – czyli dodatkowe źródło ciepła (chłodu latem), które zapewnia nam odpowiednią temperaturę powietrza nawiewanego. W
    zależności od konfiguracji może on mieć postać dodatkowego kolektora umieszczonego w gruncie, kanału nawiewnego umiesczoengo w
    gruncie lub odpowiednie wężownicy umieszonej w kanale nawiewnym.

  • System kanałów rozprowadzajacych powietrze.

Rekuperacja skonfigurowana w odpowiedni sposób i oparta na wysokiej jakości produktach zapewnia użytkownikowi oszczędności, zdrowie – tworząc komofort klimatyczny oraz wygodę.

logo